Jedną z metod leczenia depresji jest farmakoterapia. Psychiatra, do którego trafia zdiagnozowany pacjent wybiera jeden z dostępnych na rynku leków antydepresyjnych. Regularne przyjmowanie farmaceutyków gwarantuje poprawę stanu psychicznego oraz powrót do normalnego życia.

Niestety leki antydepresyjne należą bardzo silnie wpływają na organizm człowieka. Wprawdzie dzięki nim chory wraca do zdrowia, niemniej jednak zdarza się, że uzależniają. Mogą też być bardzo niebezpieczne w przypadku przedawkowania. Zdarza się, że zażyte w zbyt dużych ilościach mogą doprowadzić nawet do śmierci.

W przypadku osób leczonych na depresję bardzo ważne jest, aby w pierwszym okresie terapii znajdowały się pod nadzorem kogoś bliskiego. Nad chorym powinien czuwać ktoś, kto dopilnuje, aby przepisane przez lekarza leki były przyjmowane o wyznaczonej godzinie i w ściśle określonej dawce.

Ponadto obecność osób trzecich pozwala nie tylko skutecznie panować nad przyjmowaniem przez chorego leków ale również na obserwację jego stanu zdrowia. Pacjent nie zawsze jest w stanie samodzielnie zauważyć i opisać zmian w swoim zachowaniu, a to bardzo ważne w ustalaniu dalszej terapii.